Dịch vụ Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường - Tháng 10/2019 hỗ trợ 30% chi phí

Ngày đăng:16/10/2019

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về quản lý những yếu tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp do tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ban hành (International Organization For Standardization). Đây là tiêu chuẩn dùng để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001. Tiêu chuẩn ISO 14001 đã được Việt Nam chấp thuận trở thành tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Phiên bản mới nhất của ISO 14001 được ban hành vào năm 2015.

Những giá trị nhận được từ dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 của ICERT

♦ 100% doanh nghiệp đạt được chứng chỉ chứng nhận ISO 14001:2015 hợp pháp và có giá trị trên toàn thế giới trong thời gian nhanh nhất.

Chi phí tiết kiệm nhất (được hỗ trợ 30% chi phí).

♦ Doanh nghiệp có được một hệ thống quản lý môi trường đạt chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 giúp ngăn chặn các sự cố môi trường có thể xảy ra, hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu kinh tế, xã hội.

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường. Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cải thiện mối quan hệ với cộng đồng xung quanh. Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên, Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng. Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý. Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường, giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường. Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ nhân viên được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn.

Giúp doanh nghiệp xây dựng báo cáo đánh giá tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường.

Giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách môi trường: Các khía cạnh môi trường, Các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác, Mục tiêu và chỉ tiêu, Chương trình quản lý môi trường…

♦ Chuyên viên tư vấn tận tình, thân thiện, hỗ trợ tối đa các nhu cầu khác của doanh nghiệp.

Giá trị của chứng nhận/ thông tin pháp lý

Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định đáp ứng đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ

Đăng ký

Đăng ký tư vấn chứng nhận ISO 14001 tại đây (hỗ trợ 30% chi phí).

Hotline hỗ trợ: 0963 889 585/ 0966 995 916 | Điện thoại: 024 6650 6199/ 028 6271 7639

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 14001

Đối với doanh nghiệp cần Tư vấn, Đào tạo áp dụng ISO 14001:2015 hiệu quả, tối ưu

Doanh nghiệp sẽ được đào tạo, tư vấn để áp dụng thành công ISO 14001, các gói đào tạo tư vấn ISO 14001 sẽ phù hợp với quy mô, nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực.

Giá trị đem lại

Gói cơ bản (Basic)

Gói thông thường (Normal)

Gói Hoàn hảo (Perfect)

Đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã tuân thủ các cam kết bảo vệ môi trường và đã thiết lập và vận hành một hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn quốc tế tương đồng với nhiều doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh sản phẩm/dịch vụ trên toàn thế giới.

V

V

V

Được đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 14001, hiểu các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, các rủi ro sự cố môi trường tiềm ẩn và các nguyên tắc trong quản lý môi trường và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các trưởng bộ phận, nhân viên tham gia.

V

V

V

Hỗ trợ phân tích, đánh giá và xây dựng các bảng phân tích các rủi ro về môi trường, phân tích bối cảnh nội bộ và bối cảnh bên ngoài về vấn đề môi trường tác động đến hoạt động của công ty và xây dựng các quy định, quy trình, biểu mẫu giám sát như:

- Quy trình quản lý, kiểm soát môi trường,

- Quy trình quản lý hóa chất,

- Quy trình quản lý chất thải công nghiệp,

- Quy trình quản lý chất thải nguy hại,

- Quy trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp;

- Quy trình đo lường, đánh giá các chỉ tiêu môi trường;

- Quy trình cập nhật và đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật môi trường,

- Quy trình xác định và đánh giá tác động của các khía cạnh môi trường, …

V

V

V

Cùng các bộ phận thay đổi ý thức công nhân, chuẩn hóa tác phong làm việc, áp dụng thí điểm và điều chỉnh các Quy trình giám sát môi trường, quản lý rác thải, chất thải, các biểu mẫu giám sát môi trường, … để đảm bảo phù hợp nhất với hiện trạng thực tế và thuận lợi cho hoạt động sản xuất/kinh doanh.

O

V

V

Được đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001 và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các nhân viên tham gia - đảm bảo có đội ngũ nhân sự vững về hệ thống để giám sát duy trì, vận hành, cải tiến hệ thống quản lý môi trường

O

V

V

Tư vấn thiết lập bộ máy tổ chức quản lý về vấn đề môi trường phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

O

V

V

Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, hoàn thiện sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bản mô tả yêu cầu các vị trí công việc trong công ty;

O

V

V

Hỗ trợ cập nhật, đào tạo tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường của Việt Nam (yêu cầu về môi trường khi xin giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh, các thủ tục thực hiện báo cáo/kế hoạch bảo vệ môi trường, thủ tục giám sát môi trường định kỳ, …)

O

V

V

Cải tiến sự phối hợp công việc giữa các bộ phận nhằm tăng cường khả năng quản lý môi trường, kiểm soát các thông số môi trường quan trọng, giảm sai lỗi, rủi ro về vấn đề môi trường, giảm sai lỗi công việc và tránh chồng chéo.

O

O

V

Được nhóm chuyên gia tư vấn theo sát, hỗ trợ cho từng bộ phận của công ty trong suốt quá trình xây dựng, vận hành, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý môi trường (thời gian từ 06 đến 09 tháng) nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý một cách tốt nhất và việc vận hành thuần thục nhất, ý thức công nhân và tác phong làm việc được chuẩn hóa.

O

O

V

Thiết lập quy định, chuẩn hóa tác phong, giao tiếp, lời nói, phương thức trao đổi thông tin nội bộ và bước đầu xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp và chuẩn hóa các hoạt động dịch vụ/kinh doanh.

O

O

V

Hỗ trợ thống nhất xây dựng Tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn bán thành phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm và thiết lập các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm/phương pháp phê duyệt thẩm định sau lắp đặt vận hành.

O

O

V

Được đào tạo, hướng dẫn áp dụng các công cụ quản lý tinh gọn theo 5S, cải tiến thường xuyên để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh góp phần cải tiến vấn đề về vệ sinh và môi trường làm việc. 

O

O

V


NĂNG LỰC CHUYÊN GIA/ KINH NGHIỆM TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Với đội ngũ chuyên gia có 6 đến 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chứng nhận áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trải khắp trên 3 miền, hỗ trợ tư vấn, chứng nhận cho hơn 1000 tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó có các tổ chức/ doanh nghiệp tiêu biểu ICERT tư vấn chứng nhận ISO 14001:

Vitto Phú Lộc

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhậnVật liệu xây dựng

Nhà máy Vitto Phú Lộc thuộc tập đoàn VITTO GROUP Nhà máy được xây dựng với tổng diện tích 21.000 m2, công suất dự kiến 12 triệu m²/năm. Hiện tại công ty có công suất lớn trên 36 triệu m²/ năm với các sản phẩm cho các công trình trong và ngoài nước.

Công ty 75 thuộc Tổng Công ty 15

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ mủ cao su.

Khu vực sản xuất chế biến mủ cao su

Công Ty 75 thuộc Tổng Công ty 15 được thành lập ngày 09/06/1984, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển công ty đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng cây trồng và sản phẩm chế biến tại chỗ. Để đảm bảo quá trình sản xuất an toàn với môi trường quá đó tiết kiệm chi phí nguyên liệu và sản xuất, công ty đã áp dụng hệ thống quản lý an toàn môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001 do chuyên gia của ICERT tư vấn chứng nhận.

Công ty Cổ phần Cơ Khí Sông Thu

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Sản xuất, kinh doanh xe đẩy hàng đa năng; Gia công cơ khí

Công ty Cổ phần Cơ Khí Sông Thu là dự án hợp tác giữa Công ty Sông Thu (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và tập đoàn Daifuku (Nhật Bản) chuyên sản xuất, gia công, chế tạo, lắp rắp các thiết bị cơ khí gia dụng.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của dự án ( xây dựng nhà máy trên diện tích 20.000 m2 của KCN Hòa Cầm), ngày 22/02/2012, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Công ty Sông Thu và Tập đoàn Daifuku (Nhật Bản) đã ký kết Hợp tác gia công cơ khí, chính thức đưa mối quan hệ hợp tác của hai bên sau hơn một năm đàm phán đi vào hoạt động. Toàn bộ sản phẩm Công ty Cổ phần Cơ khí Sông Thu  làm ra đều được Daifuku bao tiêu xuất khẩu. Dự kiến sau khi hoàn thành, ổn định sản xuất, dự án mang lại doanh thu khoảng 500 tỷ đồng/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 200 lao động.

Công ty TNHH Quan Châu

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Sản xuất bao bì nhựa Plastic

Công ty TNHH Quan Châu được thành lập năm 2013 với diện tích 33000m2, là đơn vị chuyên sản xuất , cung cấp bao bì nhựa với chất liệu PE, PP, HDPE và các sản phẩm ly cốc nhựa cao cấp.

Đội ngũ nhân viên Quan Châu được đào tạo chuyên nghiệp trong sản xuất, luôn hiểu được mong muốn người tiêu dùng  nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu đặc biệt của khách hàng trong và ngoài nước và đảm bảo an toàn môi trường với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001 cho chuyên gia của ICERT tư vấn, chứng nhận.

Công ty Cổ Phần Vinaconex 25

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Thi công xây dựng

Được thành lập từ năm 1984, qua quá trình phát triển, VINACONEX 25 hiện nay là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty VINACONEX. Với trên 250 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, trên 2000 công nhân có tay nghề, cùng trang thiết bị được đầu tư tốt, Công ty VINACONEX 25 có đủ năng lực thi công đồng thời nhiều công trình có quy mô lớn.

Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Trồng mới, chăm sóc, khai thác và tiêu thụ mủ cao su

Công ty cao su Hà Tĩnh được thành lập 19/4/1997, Đến thời điểm này, toàn công ty có 10 đơn vị trực thuộc với 665 lao động sản lượng 3.000 tấn mủ, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng.

Công ty TNHH VINA SHINKWANG SEALING

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: In ấn bao bì

Công ty TNHH VINA SHINKWANG SEALING là công ty đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn tại HÀN QUỐC. Công ty chuyên về in ấn tem nhãn mác, sách hdsd, phiếu bảo hành...cho công ty SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO.,LTD tại Khu Công Nghệ Cao (SHTP) quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ mủ cao su, sản xuất phân vi sinh, Thử nghiệm cao su thiên nhiên.

Công ty TNHH – MTV Cao su Mang Yang được thành lập 06/02/1984. Cty đã đầu tư 1.013,508 tỷ đồng vào Cty CP Cao su Mang Yang – Rattanakiri (800 tỷ đồng) trồng cao su tại tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia với diện tích trên 7.740 ha, Cty CP Cao su Sa Thầy (67,477 tỷ đồng) trồng được hơn 5.175 ha. Với diện tích cao su mới trồng trên đã đưa tổng diện tích cao su Cty đang quản lý trong và ngoài nước gần 21.000 ha.

Công ty xây dựng các quy chế tổ chức và hoạt động tập trung, chỉ đạo thực hiện thành công đầu tư thâm canh vườn cây, đa dạng hóa sản phẩm, duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho chuyên gia của ICERT tư vấn chứng nhận.

Công Ty TNHH Công Nghệ Francool(Việt Nam)

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Sản xuất dầu bôi trơn, dầu làm mát cho gia công các chi tiết cơ khí cho thiết bị di động (Vendor cấp 2 Samsung)

Công Ty TNHH Công Nghệ Francool(Việt Nam) Cung cấp sản phẩm dầu làm mát gia công kim loại, dầu cắt gọt gia công nguyên liệu mới, dầu thủy lực, dầu ray trượt, công nghệ bảo vệ môi trường, thiêt bị nghành gia công kim loại chuẩn xác cao.

Công ty TNHH Woori Tech Vina

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Sản xuất bản mạch  điều khiển ống kính cho cụm Camera (Vendor cấp 2 cho Samsung)

Công ty TNHH Woori Tech Vina là Công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất miếng dán màn hình điện thoại, tấm chắn bảo vệ màn hình điện thoại...

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ mủ cao su.

Ngày 3/2/1977, Nông trường Quốc doanh Chư Prông (nay Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông) được thành lập.

Bằng sức mạnh của trí tuệ và sự cần mẫn của đôi bàn tay, khối óc mà cán bộ, công nhân viên Cty đến nay đã sở hữu trên 9.000 ha cao su trong nước và 3.500 ha cao su trồng tại Campuchia, trong đó đã đưa vào khai thác hơn 5.225ha cao su và gần 123 ha cà phê.

Sự nghiệp xây dựng và phát triển cây cao su của Cty đã trên 42 năm (1977 – 2019), Cty hiện có 7 nông trường, 3 xí nghiệp, Trung tâm Y tế, cơ quan Cty, 34 đội sản xuất trực thuộc các nông trường, tổng số CBCNV là 2.668 người.

Công ty TNHH SWACOO Việt Nam

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Manufacturing, processing and sales of adhesive tape, cushion, fixed tape and other tapes for electronic products (Vendor cấp 2 cho Samsung)

Công ty TNHH SWACOO Việt Nam là Công ty 100% vốn của Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện điện tử và sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học.

Công Ty TNHH BOYD Việt Nam

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Manufacture of adhesive tape and heatsinks for electronic products (Vendor cấp 2 cho Samsung)

Công ty TNHH Boyd Việt Nam là công ty thuộc tập đoàn Boyd Corporation có trụ sở chính tại Mỹ. Công ty chuyên sản xuất các loại băng dính,tấm tản nhiệt cho các sản phẩm điện tử.. cung cấp cho Samsung, Foxconn và nhiều khác hàng lớn khác...

...vvv

ICERT đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững !

LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT

Hotline: Miền Bắc: 0963 889 585/ Miền Trung: 0919 651 159/ Miền Nam: 0966 995 916

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội

Địa chỉ: Số 04, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Mobile: 0963 889 585

Điện thoại: 024 6650 6199

Email: hn@icert.vn

Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0919 651 159

Email: dn@icert.vn

Chi nhánh Miền Nam

Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mobile: 0966 995 916

Điện thoại: 028 6271 7639

Email: hcm@icert.vn

Link rss
HƠN 1.000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
Trụ sở chính Địa chỉ:  Số 04, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
 
Chi nhánh Miền Trung Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
Chi nhánh Miền Nam Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline: 0963 889 585/ 0966 995 916