Dịch vụ Chứng nhận ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Tháng 10/2019 hỗ trợ 30% chi phí

Ngày đăng:16/10/2019

ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và quy định của pháp luật.

Những giá trị nhận được từ dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015 của ICERT

♦ 100% doanh nghiệp đạt được chứng chỉ chứng nhận ISO 9001 hợp pháp và có giá trị quốc tế trên toàn thế giới trong thời gian nhanh nhất.

Chi phí tiết kiệm nhất (được hỗ trợ 30% chi phí).

♦ Doanh nghiệp có được một hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9001 hiệu quả giúp kiểm soát, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, giảm số lượng sản phẩm/dịch vụ không đạt yêu cầu, giảm chi phí sản xuất, giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: nâng cao sự tin tưởng nội bộ nhờ các mục tiêu rõ ràng, các quá trình có hiệu lực.

♦ Tài trợ 100% chi phí khóa học marketing giúp doanh nghiệp có chiến lược marketing, truyền thông, quảng cáo bán hàng hiệu quả, ổn định, tăng doanh thu, thiết lập được giá trị cạnh tranh khác biệt, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng để đạt được mục tiêu dẫn đầu trong kinh doanh (chi tiết xem thêm trong khóa đào tạo, chính sách này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp SME).

♦ Chuyên viên tư vấn tận tình, thân thiện, hỗ trợ tối đa các nhu cầu khác của doanh nghiệp: Hỗ trợ: Các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề; Hỗ trợ công bố chất lượng sản phẩm; công bố lưu hành sản phẩm…

Giá trị của chứng nhận/ thông tin pháp lý

Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định đáp ứng đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chứng nhận ISO 9001:2015 do ICERT tư vấn chứng nhận có giá trị Quốc tế trên toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, tổ chức công nhận BoA (Bộ Khoa học Công nghệ - Việt Nam) / UKAS (Anh Quốc) / JAS/ANZ (Australia và New Zealand), giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu tầm Quốc tế, ổn định, kiểm soát chất lượng sản phẩm chuẩn Quốc tế, thuận lợi cho hoạt động thương mại phân phối hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, dấu hiệu công nhận BoA - UKAS - JAS/ANZ 

Đăng ký

Đăng ký tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015 tại đây (hỗ trợ 30% chi phí).

Hotline hỗ trợ: 0963 889 585/ 0966 995 916 | Điện thoại: 024 6650 6199/ 028 6271 7639

Quy trình chứng nhận ISO 9001

Đối với doanh nghiệp cần Tư vấn, Đào tạo áp dụng ISO 9001 hiệu quả, tối ưu

Doanh nghiệp sẽ được đào tạo, tư vấn để áp dụng thành công ISO 9001, các gói đào tạo tư vấn ISO 9001 sẽ phù hợp với quy mô, nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực.

Tại sao doanh nghiệp cần chuyên gia tư vấn, đào tạo ISO 9001:

♦ Doanh nghiệp không thể có đủ thời gian, nhân lực tự nghiên cứu áp dụng ISO 9001.

♦ ISO 9001 chỉ hướng dẫn doanh nghiệp “làm cái gì” không hướng dẫn “làm như thế nào”.

♦ Việc áp dụng ISO 9001 đòi hỏi phải có các kiến thức bổ trợ về Marketing, kinh doanh, sản xuất… theo khoa học.

♦ Nếu không có vai trò đào tạo, tư vấn, doanh nghiệp khó có thể bố trí được thời gian để hoàn tất dự án.

Giá trị đem lại

Gói cơ bản (Basic)

Gói thông thường (Normal)

Gói Hoàn hảo (Perfect)

Đạt được chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã thiết lập và vận hành một hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế tương đồng với nhiều doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh dịch vụ trên thế giới.

V

V

V

Được đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hiểu được các nguyên tắc trong quản lý chất lượng và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các trưởng bộ phận, nhân viên tham gia.

V

V

V

Được hỗ trợ xây dựng các Quy trình tác nghiệp, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn thực hiện công việc, biểu mẫu giám sát, nhật ký sản xuất, … ví dụ:

- Bản phân tích bối cảnh nội bộ và bối cảnh bên ngoài tác động đến hoạt động của công ty

- Bản phân tích rủi ro, cơ hội và hành động tổng thể

- Bản phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm/dịch vụ và biện pháp phòng ngừa

- Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng

- Kế hoạch quản lý rủi ro

- Quy trình lập kế hoạch và điều động sản xuất

- Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ

- Quy trình lấy mẫu, lưu mẫu nguyên liệu, sản phẩm

- Quy trình mua hàng, đánh giá nhà cung cấp;

- Quy trình Bán hàng

- Quy trình đo lường thỏa mãn khách hàng

- Quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng

- Quy trình Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

- Quy trình quản lý thiết bị, tài sản

V

V

V

Cùng các bộ phận thay đổi ý thức nhân viên, chuẩn hóa tác phong làm việc, áp dụng thí điểm và điều chỉnh các Quy trình tác nghiệp, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn thực hiện công việc, các biểu mẫu vận hành, biểu mẫu giám sát để đảm bảo phù hợp nhất với hiện trạng thực tế và thuận lợi cho hoạt động sản xuất/kinh doanh.

O

V

V

Được đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các nhân viên tham gia - đảm bảo có đội ngũ nhân sự vững về hệ thống để giám sát duy trì, vận hành, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

O

V

V

Tư vấn thiết lập bộ máy tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

O

V

V

Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, hoàn thiện sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bản mô tả yêu cầu các vị trí công việc trong công ty;

O

V

V

Cải tiến sự phối hợp công việc giữa các bộ phận nhằm tăng cường khả năng quản lý, kiểm soát công việc, giảm sai lỗi công việc và tránh chồng chéo.

O

O

V

Được nhóm chuyên gia tư vấn theo sát, hỗ trợ cho từng bộ phận của công ty trong suốt quá trình xây dựng, vận hành, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (thời gian từ 06 đến 09 tháng) nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý một cách tốt nhất

O

O

V

Thiết lập quy định, chuẩn hóa tác phong, giao tiếp, lời nói, phương thức trao đổi thông tin nội bộ và bước đầu xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp và chuẩn hóa các hoạt động dịch vụ/kinh doanh.

O

O

V

Hỗ trợ thống nhất xây dựng Tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn bán thành phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm và thiết lập các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm/phương pháp phê duyệt thẩm định sau lắp đặt vận hành.

O

O

V

Được đào tạo, hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến chất lượng để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

O

O

V

 

NĂNG LỰC CHUYÊN GIA/ KINH NGHIỆM TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 9001

Với đội ngũ chuyên gia có 6 đến 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chứng nhận áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và cải tiến hiệu quả hoạt động của các tổ chức/ doanh nghiệp, trải khắp trên 3 miền, hỗ trợ tư vấn chứng nhận cho hơn 1000 tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó có các tổ chức/doanh nghiệp tiêu biểu:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO)

Phạm ICERT vi tư vấn chứng nhận:

+ Tổng thầu Xây lắp công trình hệ thống lưới điện đến 500kV ; công trình nguồn điện ; công nghiệp ; dân dụng ; giao thông ; thủy lợi và viễn thông ;

+ Cung ứng sản phẩm kết cấu thép và mạ kẽm; Quản lý dự án đầu tư xây dựng ; Kinh doanh vật tư - thiết bị điện.

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 VNECO

VNECO có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình điện, các đường dây và trạm biến áp điện với nhiều công suất thiết kế khác nhau từ 35kV đến 500kV; tổng thầu các dự án nguồn điện. VNECO luôn tự hào đã cung ứng những sản phẩm Công nghiệp chất lượng cho EVN.

TỔNG CÔNG TY 15 và 7 công ty thành viên – Công Ty TNHH Một Thành Viên - Tổng Công Ty 15 (Bộ Quốc phòng)

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ mủ cao su. Chăm sóc, khai thác, chế biến  cà phê nhân sô.

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 TỔNG CÔNG TY 15

Tổng công ty 15 hoạt động trong lĩnh vực trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; Kinh doanh gỗ cao su; Đào tạo nghề; sản xuất phân vi sinh; thiết kế và thi công các công trình; trồng, chăm sóc và kinh doanh cà phê cây giống nông nghiệp…

Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H.C. Starck

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Vonfram Núi Pháo - H.C. Starck

Với trữ lượng khoảng 83 triệu tấn quặng vonfram, florit, bismut và đồng, Núi Pháo đang là dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam, đồng thời giữ vị trí số 1 thế giới ngoài Trung Quốc, khi nắm giữ 36% thị phần vonfram và mục tiêu của công ty Vonfram Núi Pháo - H.C. Starck là 50% vào năm 2020.

Sáng ngày 15/8/2018, Công ty cổ phần Tài Nguyên Masan (MSR) đã công bố việc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo - công ty con của Masan Resources mua lại 49% cổ phần của H.C.Starck Gmbh (HCS) tại Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H.C.Starck (NP - HCS) với giá trị 29,1 triệu USD.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Quản lý các hoạt động đào tạo và liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học.

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (tên tiếng Anh: The University of Danang, University of Education) - được thành lập từ những cơ sở giáo dục – đào tạo tiền thân sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đến nay, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã có hơn 40 năm tuổi. Trường chuyên đào tạo các chuyên ngành sư phạm và cử nhân khoa học, được xếp vào nhóm các trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Trường cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Đào tạo các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển và sửa chữa máy tàu thủy; Đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ cho thuyền viên theo công ước STCW 78 – 2010.

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Trường cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II

Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II  là trường công lập thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trụ sở chính tại số 33, đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân của Trường là Trường Công nhân Kỹ thuật đường sông, được thành lập năm 1976 theo quyết định số: 3476/QĐTC ngày 13/9/1976 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho; đã đào tạo, huấn luyện được trên 40.000 sinh viên hệ chính quy và 30.000 học viên nâng hạng hệ bổ túc.

Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý:

Huân chương lao động hạng Nhì;

Huân chương lao động hạng Ba;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Trường Cao đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Quản lý các hoạt động đào tạo và liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Trường Cao đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (trước đây là Trường Nghiệp vụ Kế hoạch II) được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-UBKHH ngày 03/07/1976 của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (Nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trụ sở tại số 143 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhằm đào tạo cán bộ làm công tác kế hoạch hóa cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Có thể nói qua 40 năm hoạt động nhà trường đã tạo được thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên và đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng III.

Công ty Cổ phần xây dựng 47

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng; Sản xuất các sản phẩm cơ khí; Quản lý phòng thử nghiệm

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Công ty Cổ phần xây dựng 47

Công ty Cổ phần xây dựng 47 được thành lập năm 1975, hiện nay công ty là một trong những công ty hàng đầu trong nước chuyên về lĩnh vực thi công các công trình thủy lợi thủy điện. Năm 2000 Công ty đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Sản xuất và cung ứng điện năng

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn sử dụng công nghệ CFB (công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn). Đây là công nghệ mang lại hiệu quả tốt so với công nghệ lò hơi đốt than phun. Nhà máy nhiệt điện có công suất 30MW, lượng than tiêu thụ 110.000 tấn than/năm (6.000 giờ/năm). Đây là Nhà máy nhiệt điện đốt than theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015.

Công ty Cổ Phần Vinaconex 25

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Thi công xây dựng

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Vinaconex 25

Được thành lập từ năm 1984, qua quá trình phát triển, VINACONEX 25 hiện nay là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty VINACONEX. Với trên 250 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, trên 2000 công nhân có tay nghề, cùng trang thiết bị được đầu tư tốt, Công ty VINACONEX 25 có đủ năng lực thi công đồng thời nhiều công trình có quy mô lớn.

Công Ty TNHH Công Nghệ Francool(Việt Nam)

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Sản xuất dầu bôi trơn, dầu làm mát cho gia công các chi tiết cơ khí cho thiết bị di động (Vendor cấp 2 Samsung)

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Công Ty TNHH Công Nghệ Francool(Việt Nam)

Công Ty TNHH Công Nghệ Francool(Việt Nam) Cung cấp sản phẩm dầu làm mát gia công kim loại, dầu cắt gọt gia công nguyên liệu mới, dầu thủy lực, dầu ray trượt, công nghệ bảo vệ môi trường, thiêt bị nghành gia công kim loại chuẩn xác cao.

Công ty TNHH Woori Tech Vina

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Sản xuất bản mạch  điều khiển ống kính cho cụm Camera (Vendor cấp 2 cho Samsung)

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Công ty TNHH Woori Tech Vina

Công ty TNHH Woori Tech Vina là Công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất miếng dán màn hình điện thoại, tấm chắn bảo vệ màn hình điện thoại...

Công ty TNHH SWACOO Việt Nam

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Manufacturing, processing and sales of adhesive tape, cushion, fixed tape and other tapes for electronic products (Vendor cấp 2 cho Samsung)

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Công ty TNHH SWACOO Việt Nam

Công ty TNHH SWACOO Việt Nam là Công ty 100% vốn của Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện điện tử và sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học.

Công Ty TNHH BOYD Việt Nam

Phạm vi ICERT tư vấn chứng nhận: Manufacture of adhesive tape and heatsinks for electronic products (Vendor cấp 2 cho Samsung)

Chuyên gia ICERT tư vấn chứng nhận ISO 9001 Công Ty TNHH BOYD Việt Nam

Công ty TNHH Boyd Việt Nam là công ty thuộc tập đoàn Boyd Corporation có trụ sở chính tại Mỹ. Công ty chuyên sản xuất các loại băng dính,tấm tản nhiệt cho các sản phẩm điện tử.. cung cấp cho Samsung, Foxconn và nhiều khác hàng lớn khác...

... vvv

ICERT đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững !

LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT

Hotline: Miền Bắc: 0963 889 585/ Miền Trung: 0919 651 159/ Miền Nam: 0966 995 916

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội

Địa chỉ: Số 04, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Mobile: 0963 889 585

Điện thoại: 024 6650 6199

Email: hn@icert.vn

Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0919 651 159

Email: dn@icert.vn

Chi nhánh Miền Nam

Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mobile: 0966 995 916

Điện thoại: 028 6271 7639

Email: hcm@icert.vn

Link rss
HƠN 1.000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
Trụ sở chính Địa chỉ:  Số 04, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
 
Chi nhánh Miền Trung Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
Chi nhánh Miền Nam Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline: 0963 889 585/ 0966 995 916